Artikelen

Wat is je focus?

30 mei 2019

Je manier van kijken is van invloed op je denken, je humeur, je keuzes, je welzijn. Daarom is er in het homeopathisch consult niet alleen aandacht voor de lichamelijke conditie, maar ook voor de bril waardoor je kijkt. Wat is je focus? Als er sprake is van een niet-passende bril noemen we dat in de homeopathie een delusion.

 

Onbewuste filters

Om de zomerhitte buiten te houden is op de ramen in ons gebouw zonwerende folie aangebracht. Een blik uit het raam om het weer te peilen is opeens onbetrouwbaar: het lijkt een beetje bewolkt. Jammer! Als ik het raam open doe, blijkt de zon volop te schijnen. De dingen zijn dus niet altijd wat ze lijken. We hebben allemaal onze filters en vaak zijn we ons er niet van bewust hoe ze ons leven kleuren. 

 

Gratis bril

Een filter - je kan het ook een levensvisie noemen - kan je vertrouwen geven of juist je kracht ondermijnen. Je krijgt die bril gratis mee door je opvoeding, je omgeving of een invloedrijke gebeurtenis. Dat kan een relatief klein voorval zijn, zoals kritiek die je diep raakte en niet meer uit je systeem verdween. Of een toevallige ontmoeting die een bron van inspiratie is geworden voor je verdere leven. Het wordt lastig als je een bril gebruikt die niet-passend is voor de situatie waar je je nu in bevindt. 

 

Verkeerde focus

Een delusion is een bril die je niet (meer) nodig hebt. Er is iets gebeurt waarop je reageerde, de gebeurtenis ging voorbij, maar jij zit nog in die oude reactie-modus. Als je dat niet door hebt, blijf je rondlopen met een verkeerde focus. De niet-passende bril beperkt je mogelijkheden en je ontwikkeling omdat je niet meer optimaal kunt reageren op de omstandigheden. Als de focus verandert en weer gaat aansluiten bij de situatie, weet je dat iemand weer in balans aan het komen is. 

 

De vraag achter de vraag

Je kan iemand niet vragen: wat is je delusion? Het is geen simpel antwoord op een eenvoudige vraag. Door de wisselwerking tijdens het gesprek wordt in de consulten duidelijk waar het om draait. Samen ontdek je de vraag achter de vraag. Soms is het niet mogelijk om meteen helder te krijgen waar de kern zit, maar zet het gesprek toch een verandering in gang. Het vertellen van je levensverhaal binnen een homeopathische structuur werkt vaak al heel verhelderend. 

 

Niet goed en niet slecht

Voor een homeopaat is een delusion niet goed en niet slecht. Er zit geen waardeoordeel op. Een delusion wordt gebruikt om het passende homeopathische middel voor jou te vinden. En het is slechts één van de ingrediënten, naast de specifieke kenmerken van je klachten, je persoonlijke aanleg, en je conditie van dit moment. Het ontdekken van je delusion is een waardevolle bijkomstigheid. En jij mag met je nieuwe inzicht doen wat jij wilt. 

 

Frisse blik

Delusions spelen vooral een rol bij vragen van psychische aard of emotionele impasses zoals keuzestress. Natuurlijk zijn er ook consulten waarbij delusions nauwelijks mee spelen, bijvoorbeeld als iemand emotioneel stabiel is en uitsluitend klachten heeft op lichamelijk vlak. Toch kan ook dan het gesprek nieuwe inspiratie opleveren. Er is weinig verkeerds aan om even het raam open te zetten en met een frisse blik naar de horizon te kijken. Er is altijd wat moois te zien.